Boekjes....


Een Muis In Je Oor

Uit de Leeuwarder Courant:

Over slechthorendheid en het nuttig effect van hoortoestellen bestaat veel onbegrip. Om die geheimzinnigheid rond slechthorendheid weg te nemen, schreef Peter Kraft, directeur van het Audiologisch Centrum Friesland, een (voorlees)boekje voor zesjarigen 'Een muis in je oor'. Hij werd daarbij geïnspireerd door kinderen en leerkrachten van De Skelp, school voor kinderen met hoor-, spraak- en taalmoeilijkheden in Drachten.

"Bij de emancipatie van de slechthorende hoort in wezen de emancipatie van de goedhorende en dat proces is nog lang niet klaar", zegt Peter Kraft. "Ik hoop dat mijn boekje hierin een rol kan spelen en voor meer begrip over en weer kan zorgen. Bij veel mensen leven namelijk vreemde ideeën over slechthorendheid. Veel mensen menen dat iemand met een hoortoestel weer normaal hoort. Dat is niet zo. En ook menen velen dat een slechthorende zonder toestel helemaal niets hoort. Ook dat is niet zo. Het is 'anders' en leg dat maar eens uit".

Het boekje is te krijgen bij de Fenac. https://www.fenac.nl/contact/Huh?!

Uit de Leeuwarder Courant: Aan de hand van het vrolijk geïllustreerde boek kunnen kinderen op begrijpelijke manier de belangrijkste zaken over het oor te weten komen. De aanleiding om te schrijven was de regelmatige vraag van scholieren naar informatie voor spreekbeurten of voordrachten.

In luchtige stijl legt Kraft niet alleen de werking van het oor uit, maar ook vormen van slechthorendheid, gehooronderzoek en de verschillende typen hoorapparaten. Verder is er aandacht voor de problemen van de slechthorende mens. Kinderen krijgen praktische tips om goed met slechthorende volwassenen en kinderen om te gaan.

'Bedenk dat muziek op een feestje voor een slechthorend persoon betekent dat hij veel slechter spraak verstaat dan zonder muziek er doorheen', schrijft de audioloog. Ook adviseert hij het kind dat naast een slechthorende medeleerling zit af en toe mee te kijken om te zien of hij de huiswerkopgaven wel goed heeft verstaan en opgeschreven.

Kraft benut zijn boekje tevens om te waarschuwen voor het gevaar van lawaai: 'Als je gehoor door hard geluid kapot gemaakt is, kan dat nooit meer goed gemaakt worden!'


Het boekje (met nieuwe, maar wat saaie omslag) was te verkrijgen bij Beltone Nederland en GNresound, maar die liet mij weten dat de voorraad op is en niet herdrukt zou worden. Pento Audiologische Centra was bereid het te herdrukken. Ik schreef het in 2001 en de inhoud heb ik inmiddels aangepast aan 'de eisen des tijds' en het boekje is in november 2019 uitgekomen. Met weer de aardige omslag van ooit, maar dan in een andere kleurstelling . Als u een exemplaar wilt hebben bel dan een van de Pento AC's.https://pento.nl/contact/

Over horen

Een leerboekje voor instappers in de audiologie. Bedoeld voor startende audiciens, logopedisten en zo.

Het boekje (met nieuwemomslag) was gratis te verkrijgen bij Beltone Nederland en GNresound, maar de voorraad is op en er zal geen herdruk meer komen.


Ik schreef het in 1992 en het boek zou op veel punten geactualiseerd moeten worden, maar dat moet een ander dan maar doen, vind ik.Oliver krijgt hoortoestellen

De oorspronkelijk Amerikaanse tekst was al geen goede kinderboekentaal, maar de Nederlandse vertaling was nog veel rampzaliger

("Ik weet wat! " riep de kinderaudioloog : "Oliver krijgt FM!" )

Bovendien werd op de eerste bladzijde niet gezegd dat het om Oliver’s verjaardagsfeestje ging, dat snapte je pas op de allerlaatste bladzijdeEn "Oliver krijgt Solo" heette in de eerste Nederlandse vertaling "Oliver krijgt FM"

Erg knullig en slecht doordacht allemaal. Ik heb toen tegen Phonak Nederland gezegd : Nou heb je een schrijvende audioloog in je midden en je vraagt 'em niet ?


Welnu, bij dezen dan wel gevraagd! zei Hans Mülder, die toen de Phonak baas inNederlandwas.

En zo gezegd zo gedaan. Ik heb er nog een magnum Champagne aan over gehouden en een kunstwerk om aan de muur te hangen.


——————————


Tot mijn opperste verbazing hoorde ik onlangs dat Phonak het zelfde boekje maar dan met 'modernere' tekeningen (in 2017) opnieuw heeft uitgegeven maar dan wederom met de oorspronkelijke, knullige en tenenkrommende vertaalde tekst. Kennelijk was er niemand bij Phonak Nederland die door had dat er een veel betere tekst gratis op de plank lag. Ik ben onaangenaam verrast door zoveel domme ongeïnteresseerdheid bij een hoortoestellen fabrikant die overigens bekend staat om zijn oprechte betrokkenheid bij slechthorendheid…