Natuurkunde

Alternatieve zwaartekracht theorie van Erik Verlinde

Nu hoorde ik dat de Amsterdamse hoogleraar Erik Verlinde een zwaartekracht theorie aan het ontwikkelen die volstrekt anders is dan die door Einstein werd geopperd. Einstein zegt dat Gravitatie een kracht is als alle andere krachten in het universum. En omdat alle andere krachten te beschrijven zijn als het 'uitwisselen van deeltjes' (echt waar, hoe raar dat ook klinkt) zou er dus ook een deeltje moeten bestaan dat die gravitatie levert. En daar zitten de fysici met de handen in het haar. Verlinde beweert dat zwaartekracht een verschijnsel is zoals temperatuur. Temperatuur kun je niet pakken, het is geen 'ding' maar het hóórt altijd wel bij een ding. Wat wij als temperatuur waarnemen is het gevolg van allerlei activiteiten in dat ding. En - zo denkt Verlinde - is zwaartekracht niet een kracht zoals wij die ervaren, maar een eigenschap die hoort bij het ding dat universum heet. 


De theorie van Verlinde zou een bijdrage kunnen leveren aan de discussie waarom het maar niet lukt om die zogenaamde unified theory rond te krijgen: "de theorie van alles".

Immers bijna alle 'krachten' in het universum zijn in elkaar uit te drukken (zie mijn pagina over 

zwaartekrachtgolven). Alleen die vermaledijde zwaartekracht laat zich daar maar niet in inpassen. Volgens Verlinde hóéft dat dus ook niet en als dat klopt lijkt mij de unified theory een feit te kunnen zijn. Waarom is dat fijn? Daar ga ik nog es over denken.

In dit hoofdstuk natuurkunde zal ik artikelen zetten die mij om de een of andere reden geraakt hebben. Toen ik in januari 2016 las dat zwaartekrachtgolven waren aangetoond wilde ik dat graag begrijpen. Dat begrijpen lukt mij het best wanneer ik het verhaal in eigen woorden op schrijf. Sterker nog: zo heb ik natuurkunde gestudeerd. Ik schrijf dat dan graag in doodgewone mensentaal omdat ik het dan zelf ook het beste begrijp. Wat er toen over die zwaartkrachtgolven uitrolde heb ik eerst aan mijn vrouw (niet beta en al helemaal niet bête) laten lezen met de vraag of ze begreep wat ik had opgeschreven. Dat bleek het geval. Vervolgens aan een bevriende collega fysicus laten lezen met de vraag of het wat hem betrof klopte wat ik daar had geschreven. En dat bleek ook het geval. En toen op deze site gezet.