Onzin en Kletskoektaal

Waarom zegt tegenwoordig iedereen 'ielegaal' met de ie uit Piet terwijl er gewoon 2 ellen staan (LL) zodat de uitspraak illegaal moet zijn met de i van pit. Kan ik me kapot aan ergeren. 

Hetzelfde geldt voor hygiêne. Met de ê uit crême. Maar er staan twee puntjes op de e in hygiëne. En daarom (!) spreek je dat uit met de é uit keet. Dus hygi -eeeee - ne


En verder in het nieuws vandaag…..(aan het begin van het NOS journaal)

… krijgen we nog het weer…. (aan het eind van het NOS journaal)

Na 15 minuten NOS journaal eindigt de presentator met ’we begonnen dit journaal met…’Daar werp ik mij verre van!

Caroline (spreek uit: Kerrolain) van der Plas (van de BBB partij, maart 2021)


Vele handen hebben zich haastig gerept om de feestvreugde tijdig in orde te brengen.

Burgemeester Matzer van Bloois van de gemeente Renkum (begin jaren '60)


This is the church where we burry our Oranges

Burgemeester de Loor van Delft bij een bezoek van Koningin Elisabeth in de grote kerk van Delft (ca 1960)


Dit beleid is de pijler waarop deze school drijft

Kees Joustra


We moeten nu vragen gaan stellen om tot antwoorden te komen...

Niels Barnard van Q-consult op een fenac vergadering


Een en ander is niet goed uit de veren gekomen

Kees Joustra


Da’s een beetje wat tussen ons hoofd zit....

spreker op pensioenvoorlichtingsochtend


“je hebt in je hersens zo’n capitulair stelsel, dat je....

Annet VisserDe jaarlijkse NEVOBO receptie was weer zeer geëntameerd...

De voorzitter van de NEVOBO op Papendal


‘De Zuidafrikaanse president is zeer ingetogen met de tweehonderd hoorapparaten die Siemens onlangs schonk.

Siemens medisch magazine nov 97, nr 26.


’Ja, ik kan ook alleen maar de bal doorkaarten....’

Meneer de Hoop van de Postbank in een telefoongesprek


Niet elke idioot die een drol op een plankje presenteert, is een kunstenaar met recht op een basisinkomen

Rick vd Ploeg, staatssecretaris Cultuur en Media. 1998


...Dat was ook zo in de thuissituatie. Terwijl toch, dat een situatie is waar je thuis bent, toch? 

Maatschappelijk werkster Greet A.


In de thuissituatie wordt Nederlands gesproken

Tony Guth maart 99


Het begrip ‘staande ovatie’ is aan herwaardering toe, nu het publiek staande gaat klappen aan eind van zelfs de meest knullige schouwburgvertoning.

(een persoonlijke ergernis van me)


.....dat Nederland Suriname in een swart daglicht stelt....

Desi Bouterse, maart 1997(persoonlijke taalergernissen van me)

Dankzij de tekstverwerker is elke hansworst in staat een hoop letters te presenteren in een vorm die inhoudelijke kwaliteit suggereert. Menig proefschrift is eigenlijk ook niets meer dan een doctoraalscriptie. 


De impliciete leegheid van het moderne taalgebruik verschuilt zich achter een steeds langer worden van woorden. 

‘vorm’ wordt ‘vormgeving’. 

‘regels’ wordt ‘regelgeving’, 

'bericht' wordt 'berichtgeving' (De berichtgeving in de media)

'wetten en regels' wordt 'wet- en regelgevingen' (liefst zonder koppelteken)

‘besluit’ wordt ‘besluitvorming’. 

‘beeld’ wordt ‘beeldvorming’

'die mensen hebben hulpverlening nodig' (een hansworst op de TV, december 2021)

‘In het gezin’ wordt ‘in de gezinssituatie’ en ’Thuis’ wordt ‘in de thuissituatie’ (klas-, etc).

‘op adequate wijze’ ipv ‘adequaat’

zo optimaal mogelijk

zo minimaal mogelijk

zich beseffen, zich irriteren en zich focussen, zich baseren

met schriftelijke opgave van redengeving (hallo zeg...)


‘Je toetst aan beleidskaders’

‘Het draagvlak voor de vormgeving ervan’

‘Welke vormgevingen komen er voor in de organisatie?

‘Prioriteitstelling van de herbezettingsbehoefte’

‘We moeten vraaggericht organiseren’ (CAO bons van het PGGM in Zwolle)


en dan deze!! Uit een handleiding voor het in elkaar zetten van een ventilator 

1) Plaats de veer in de stendaard on bevestig deze laatsta aan basis B.m.v vijs “D.

2) Ver wijder vijs “C” en schroef vijs “B” los plaats het daksel van de buis op de standaard vijs “B” en vijs “C” vast

3) De kompersatiebuis een beetje rechtzetten en deze vastzeten met vijs “C”. Dearna verbinden met de schakelaarsdoos door vijs “A”.

Zelfde methode tbepassen om voorste en achterste gedeelte elsook de bladen te bevestigen.

zet macht aanWij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de heersers van de duisternis - 

Robert Garcet 


er zijn meer aanwijzingen dat de Schepper door de mens is geschapen dan dat er aanwijzingen zijn dat het omgekeerde het geval is 

F. R. van der Leij, proefschrift Groningen -


De middenstander met zijn vroegtijdig verouderde vrouw en gedesinteresseerde kinderen is een uitstervende soort. Hij staat te kijk in een dierentuin voor levende fossielen, evenals zijn soortgenoot: de trouwe werknemer die op zijn 65e een medaille en een envelop krijgt en daags daarna doodvalt op zijn stoep, zodat de verzekering ook nog aan hem verdient.

Wim Coesen, columnist


Maar als al die knappe koppen elkaar niet liggen, dan kost dat een hoop energie en het resultaat is nul. Ik kijk dus wel naar kennis en kunde, maar het hoeft niet de absolute top te wezen. Het moet een harmoniërend geheel zijn.

Andre Testa, destijds directeur Gemeente vervoerbedrijf Amsterdam


de ware vijand van de vredesduif is niet de adelaar van de trots, noch de gier van de hebzucht, maar de ooievaar

Hoss, 1927


Als je heel hard een bepaalde kant oprent, zorg dan dat het de goede kant is.

Willem Jan Schutte, directeur van een bedrijf in managementoplossingen voor digitale media